31 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ BİLDİRİSİ

31 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ BİLDİRİSİ


CUMHURİYETÇİLİK,
HALKÇILIK,
DEVLETÇİLİK,
LAİKLİK,
MİLLİYETÇİLİK,
DEVRİMCİLİK,
SOSYAL DEMOKRASİ,
DEMOKRATİK SOLCULUK

DEMOKRASİ,
EKONOMİK VE SOSYAL ADALET,
EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK,
HUKUK DEVLETİ VE İNSAN HAKLARI,
Aydınlanma,
EĞİTİM,
BİLİM,
FELSEFE,
SANAT