CUMHURİYETÇİLİK,
HALKÇILIK,
DEVLETÇİLİK,
LAİKLİK,
MİLLİYETÇİLİK,
DEVRİMCİLİK,
SOSYAL DEMOKRASİ,
DEMOKRATİK SOLCULUK

DEMOKRASİ,
EKONOMİK VE SOSYAL ADALET,
EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK,
HUKUK DEVLETİ VE İNSAN HAKLARI,
Aydınlanma,
EĞİTİM,
BİLİM,
FELSEFE,
SANAT